POLERING

En naturlig del af det koncept der er med til at skabe rammerne for en virksomheds trivsel.

Det naturlige dagslys anvendes til at skabe rette arbejdsforhold og en god stemning omkring medarbejderne. Ubevidst kigger vi alle ud af vinduerne mange gange i løbet af en arbejdsdag. Det vi ser, har indflydelse på vores sind og humør. Det påvirker en positiv indstilling og er medvirkende til at præge, hvordan miljøet på arbejdspladsen er.

Benytter virksomheden facaderuder til at viderebringe et budskab eller præsentere produkter, er rene ruder altafgørende for, om det primære mål nåes.

Ved at indgå en aftale om regelmæssig polering, sørger vi for at denne del af dagligdagen fungerer tilfredsstillende.
- vi får selv en trist mandag til at se lidt lysere ud

Rengøring Vinduespolering