SNERYDNING & SALTNING

I september-oktober er det tid for at booke aftaler for vinterservice.

Uanset om et fortov skal rydtes, gangarealer i en beboerforening eller en parkeringsplads skal klare vinterens strabadser, skal der tages
beslutning herom i fornuftig tid.

Vi råder over materiel som kan klare normale vinterforhold op til 4-5000 m2

De foregående år har vist, at saltleverancer kan være problematiske, da Vejdirektoratet kan beslaglægge de indkomne leverancer til Danmark.

Ved at indgå aftaler med T-CLEAN i september-oktober om vinterservice, kan den risiko minimeres ved at vi på forhånd indkøber den mængde salt vi forventer at skulle bruge på jeres arealer i den foranstående sæson.

...er du klar til vinterens udfordring ?

 

Vinterservice Snerydning Saltning